Cipőgyártó szakmai és vizsgakövetelménye

A 27. sorszámú Cipőgyártó megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

  1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31 542 03
1.2. Részszakképesítés megnevezése: Cipőgyártó
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 560-840

  1. EGYÉB ADATOK

2.1.A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség:  alapfokú iskolai végzettség
vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a  25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelettel módosított 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 3. számú mellékletében a könnyűipar szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30 %
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

  1. PÁLYATÜKÖR

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.7217Cipész, cipőkészítő, -javítóCipőjavító Cipész, cipőkészítő, -javító
3.1.3.Cipőjavító
3.1.4.Papucskészítő
3.1.5.Varga

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása, ismertetése: A kész cipőfelsőrészt, a cipő alsórész alkatrészekkel összeszereli, a kész cipő kikészíti, a használt lábbeliket javítja, felújítja.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:
–       megállapodni a megrendelővel az összeszerelendő cipő típusáról, méretéről, a szükséges javításokról
–       árkalkulációt készíteni
–       kiválasztani a szükséges anyagokat
–       cipő alsórész alkatrészeket előkészíteni
–       cipő felső és alsó részt (technológiától függő) összeszerelni
–       minőségellenőrzést végezni
–       a kész cipőt tisztítani, festeni, fényezni
–       használt lábbeliket javítani, felújítani

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.34 542 02Cipőkészítőszakképesítés
  1. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
 AB
4.1.A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10256-12Bőripari anyagok jellemzői, szabás és előkészítő műveletek
4.4.10265-12Cipőipari gyártmánytervezés
4.5.10262-12Cipő összeállítása
4.6.10261-12Cipő javítása
  1. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 ABC
5.2.1.A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.10256-12Bőripari anyagok jellemzői, szabás és előkészítő műveletekszóbeli
5.2.4.10265-12Cipőipari gyártmánytervezésgyakorlat

(minta készítés alapminta alapján)

5.2.5.10262-12Cipő összeállításagyakorlat

 

5.2.6.10261-12Cipő javításagyakorlat

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: egy pár kész cipőfelsőrész és alsórész összeszerelése

A vizsgafeladat ismertetése:

Vizsgafeladat műszaki dokumentáció alapján:

Előkészített alsórész alkatrészekből (kéreg, orrmerevítő, foglaló-talpbélés, talp, sarok) előre összeállított kész cipőfelsőrész felhasználásával egy pár cipőt kell összeszerelni ragasztott vagy varrott talpfelerősítési technológia alkalmazásával.

A cipő elsősorban természetes alapanyagokból készüljön, és cipőipari alapgépekkel, szerszámokkal elkészíthető legyen.

A vizsgafeladat időtartama: 240 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 70 %

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése:  –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Bőripari anyagok jellemzői, gyártás-előkészítés, cipő összeszerelésének gyártástechnológiája.

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli központilag összeállított vizsgakérdései az alábbi témaköröket tartalmazzák.
Bőripari anyagok jellemzői, cipőfelsőrész, kész lábbelik gyártástechnológiája:
bőrgyártás, bőranyagok tulajdonságai
egyéb bőrfeldolgozó ipari anyagok jellemzői, tulajdonságai
bőrfeldolgozó ipari anyagok szabása
cipőipari gyártás-előkészítés műveletei
bőrfeldolgozó ipari előkészítő műveletek
alsórész alkatrészek előkészítő műveletei
alsó és felsőrész összeszerelési technológiák
lábbeli kikészítés

cipőjavítás

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

  1. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
 A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Rajzeszközök
6.3.Tervezőasztal
6.4.Kéziszabász-kés
6.5.Munkaasztal
6.6.Szabászgép, gépi szabászkések
6.7.Köszörűgép
6.8.Szélvékonyító gép
6.9.Hasító gép
6.10.Lyukasztó, ringliző gép
6.11.Foglaló-gépek
6.12.Csiszoló, kalapáló gépek
6.13.Talpprés gép
6.14.Talp és sarokmaró gép
6.15.Talpaktiváló berendezés
6.16.Sarokfelerősítő-gép
6.17.Kaptasorozat
6.18.Kéziszerszámok felsőrész készítéshez
6.19.Kéziszerszámok alsórész készítéshez
6.20.Díszítő kéziszerszámok
6.21.Tágító-gép
  1. EGYEBEK