Az Elektronikus Közigazgatási Ügyintézési Keretrendszer önkormányzatok komplex működésének elektronikus támogatására szolgáló termékcsalád. A termék több modulból áll, bevezetésük az igényeknek megfelelően történik. Központi adatbázisa nélkülözhetetlen adatokkal támogatja az egyes önkormányzati osztályok folyamatait.

Szociális Rendszer Modul

A Hivatal összes szociális feladatát teljes egészében lefedi. A szociális rendszer célja a szociális (segélyezési) folyamatok elektronikus úton történő lebonyolításának támogatása. Felhasználóbarát menürendszere megkönnyíti a programban való gyors és egyszerű eligazodást.

A segélyek számosságára, fajtáira és kezelésük bonyolultságára tekintettel az országban a legnagyobb referenciával rendelkezünk! A program hatalmas adatmennyiséget tud kezelni, ennek ellenére az adatokból a rendszer villámgyorsan a legbonyolultabb lekérdezéseket is elő tudja állítani.

A program egyik nagy előnye a vékony kliens technológia alkalmazása, ami azt jelenti, hogy az ügyintéző számítógépére nem kell semmit sem telepíteni és a gép teljesítménye is közömbös. Egyszerűen elegendő, ha egy internet böngésző van a gépén.

Az opcionális kiegészítésekkel a törvényben előírt jelentéseket, statisztikákat könnyen és gyorsan el lehet készíteni:

 1. OEP jelentés,
 2. KSH statisztika,
 3. Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatszolgáltatás (FOKA).

A rendszer a kifizetéseknek számos formáját támogatja, banki átutalásokhoz saját banki interfésszel rendelkezik.

Önkormányzatok pénzügyi, ellátási csoportja számára kifejlesztet modulok:

 1. Áfa analitika: Bejövő számlák kezelése.
 2. Kafetéria nyilvántartás: Nyilvántartja a dolgozó által választott kafetéria csomagot.
 3. Intézmények finanszírozása: Az önkormányzat intézményeinek a pénzügyi finanszírozását követi nyomon.
 4. „Havinfó”: Az Önkormányzat intézményeinek a bevételeiről és a kiadásairól ad információkat. A bevételeket/kiadásokat főkönyvi számonként részletezi.
 5. Kifizetetlen számlák nyilvántartása: Az önkormányzat intézményeinek kifizetetlen számláiról nyújt információkat.
 6. Csekk nyomtatás: Csekk kitöltést támogató segédprogram.
 7. Kamatszámító segéd program.
 8. Orvosok ügyeleti számlái: Orvosok ügyeleti díjainak nyilvántartása és elektronikus átutalása.
 9. Utalványozás: Az utalványozás a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy elszámolásának minden területét lefedi.

Önkormányzatok Közterület-felügyeleti és Rendészeti Osztályai számára kifejlesztet modulok:

 1. Átirat: A közterület-felügyelők szolgálatteljesítésük közben a közterületek ellenőrzése során feltárt hiányosságokat dokumentálja, rendszerezi és továbbítja az illetékes belső osztály, csoport vagy külső önkormányzati cég, esetleg hatóság felé.
 2. Közterületi bírság: Nyilvántartja a közterület felügyelők intézkedéseit: bírságokat, feljelentéseket, figyelmeztetéseket, és célellenőrzéseket. Ki, mikor, hol követte el a szabálysértést. A program teljes körűen lefedi a teljes folyamatot: csoportosít, különböző szűrési lehetőségeket biztosít, befizetéseket ellenőriz, felszólításokat küld, feljelentést készít, jelentések, statisztikák készítése. A gépjárművek forgalmi rendszámának azonosításához interfészt tartalmaz a Központi Hivatal nyilvántartásának lekérdezéséhez.
 3. Diszpécser program: Az osztályra beérkezett bejelentéseket és megtett intézkedéseket tárolja, dokumentálja, széles körű lekérdezési, listázási lehetőséget biztosít.
 4. Eb nyilvántartás.
 5. Szabálysértés nyilvántartás határozat készítéssel, postázó funkcióval és pénztárnaplóval.

Önkormányzatok HR és közoktatási csoportja számára kifejlesztet modulok:

 1. Kafetéria nyilvántartás: Nyilvántartja a dolgozó által választott kafetéria csomagot.
 2. Intézményi álláshelyek nyilvántartása: Az önkormányzat intézményei interneten keresztül felviszik az üres álláshelyeket.
 3. Intézményvezetők átsorolása program: Tartalmazza az önkormányzat intézmény vezetőinek minden, az átsoroláshoz szükséges adatait, elvégzi a léptetést és a határozatot készítést. Számos rendezési és szűrési feltételt kezel a listakészítéshez.
 4. Diákok-fellebbezések program: Az iskolákban tanuló diákok alapadatait tartja nyilván. Az adatbázis interneten keresztül, az iskolák által is feltölthető. A felvett és a fellebbezett tanulókat összeveti és előkészíti a jegyzői döntést, támogatja a határozatok nyomtatását.
 5. Személyzeti nyilvántartó: Teljes egészében lefedi a dolgozókkal kapcsolatban felmerülő nyilvántartási feladatokat. Sokfajta adatot tartalmaz a dolgozóról. A személyes alapadatain kívül tartalmazza még a munkavégzés helyét, a fizetésével kapcsolatos adatait, a beosztásával, iskolai végzettségével, nyelvismeretével kapcsolatos adatait. Tárolja a különböző vizsgáit, fegyelmi büntetéseit, minősítését, kitüntetéseit, üzemorvosi vizsgálati idejét, munkaköri leírását, vagyonnyilatkozat idejét, teljesítményértékeléssel kapcsolatos információkat. A programból jelenleg 15 fajta iratot lehet nyomtatni a kinevezéstől kezdve az átsorolásig és a munkaviszony megszűnéséig. Ezen kívül rengeteg listát tartalmaz, amely a használat során az igényeknek megfelelően készült el.

Önkormányzatok általános munkafolyamatait támogató modulok:

 1. Projekt Office modul: A települések számára fontos feladattá vált, – hogy a sikeres pályázati tevékenység érdekében – a legfontosabb szabályokat, módszereket elsajátítsák és alkalmazzák. Az Európai Uniós tagsággal megnyíló nemzetközi források kiegészülve a hazai – rendkívül szerteágazó – lehetőségekkel, szükségessé teszik a fejlesztési irányok meghatározását, a pályázatírás és koordinálás minél magasabb szintű megvalósítását. A források felhasználásának sikere jelentős mértékben azon múlik, hogy egy önkormányzat képes-e jó minőségű, megalapozott projekteket felmutatni, amelyeken keresztül igénybe veheti a támogatásokat, továbbá tényleges eredményeket tud elérni a település fejlődésében.

A jó minőségű projektek elsősorban sikeres projekttervezést igényelnek. Ezeknek a feladatoknak az elvégzéséhez elengedhetetlen egy olyan információs rendszer, mely könnyen kezelhető, egységes szemléletű, rugalmas, az igényeknek megfelelően módosítható.

Legfontosabb funkciók:

 1. Pályázati tevékenységek kiértékelése,
 2. Projekt-generálás,
 3. Projektek kidolgozása és megvalósítása,
 4. Forrástérkép,
 5. A benyújtott pályázatok nyilvántartása,
 6. A projektek megvalósulásának szöveges értékelése,
 7. Pályázati önrész költségvetési sor felhasználása,
 8. Az Önkormányzatra vonatkozó információk,
 9. Kimutatások, lekérdezések, listák.
 10. Postázó program: Nagy mennyiségű levél kiküldésének kezelése. A levél fajtája alapján a program a díjat automatikusan számolja, a tértivevény, boríték, etikett, csekk és postakönyv nyomtatása biztosított.
 11. Szerződés nyilvántartás: Kifejezetten az önkormányzatok szerződéseinek a nyilvántartására készült.
 12. Telefonkönyv: Elsősorban önkormányzatok részére készült, de bármely olyan intézménynél vagy hivatalnál alkalmazható, amelynek a felépítése osztálystruktúrán alapul. A program hármas szervezeti egység tagolódást használ, ami lehet például főosztály – osztály – csoport. A dolgozó fotója a név mellett rögzíthető. Változatos és gyors keresési lehetőségeket biztosít.

Egyéb modulok:

 1. Anyakönyvi modul: Az Anyakönyvi és Népesség nyilvántartási Csoport számára.
 2. Iskolai igazolatlan hiányzások nyilvántartása: A Gyámügyi és a Pénzügyi Osztályok számára.
 3. Mezőőri nyilvántartás.
 4. Roncs autó nyilvántartás.
 5. Telepengedélyek modul az Önkormányzatok számára a 258/2008.(XII.31.) Korm. rendeletben előírt nyilvántartási és engedélyezési kötelezettséget támogatására.
 6. Működési engedélyek a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Kormány rendelet előírásainak megvalósítására.
 7. Szavazóköri bizottsági tagok: Az országgyűlési, önkormányzati, Európai uniós, és időközi választáskor vagy népszavazáskor sok szavazókör lehet, manuálisan nagy feladat az önkormányzat köztisztviselői számára a szavazókörökbe a tagokat beosztani, kiértesíteni, felesketni, stb. Ezeket a feladatokat támogatja a program.