Édesipari termékgyártó szakmai és vizsgakövetelménye

A 19. sorszámú Édesipari termékgyártó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

  1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 541 01
1.2. Szakképesítés megnevezése: Édesipari termékgyártó
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440
2 EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei: iskolai előképzettség vagy bemeneti kompetenciák teljesítése
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető a 15/2018. (VII. 9.) AM rendelettel módosított 15/2018. (VII. 9.) AM rendelet 3. mellékletben az élelmiszeripari szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%
2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.

  1. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakörök
3.1.2. 7114 Pék, édesiparitermék-gyártó Édesipari termékgyártó
3.1.10. 7114 Pék, édesiparitermék-gyártó Keksz- és ostyagyártó
3.1.15. 7114 Pék, édesiparitermék-gyártó Csokoládétermék-gyártó
3.1.18. 7114 Pék, édesiparitermék-gyártó Cukorkagyártó
3.1.25. 7114 Pék, édesiparitermék-gyártó Ostyakészítő
3.1.28. 7114 Pék, édesiparitermék-gyártó Teasütemény gyártó

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Az édesipari termékgyártó feladata az édesipari félkész- és késztermékek szakszerű, gazdaságos előállítása a munka-, tűz-, környezetvédelmi és higiéniai követelmények, a vonatkozó jogszabályok előírásainak maradéktalan betartása mellett. A szakmai követelményekben meghatározott feltételek alapján képes a gyártás folyamatait önállóan ellátni.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
–       technológiai, illetve termelési számításokat végezni,
–       átvenni és előkészíteni a gyártáshoz szükséges anyagokat,
–       a munka megkezdése előtt ellenőrizni a gépeket, berendezéseket, eszközöket,
–       kezelni a gépeket, berendezéseket,
–       előkészíteni, ellenőrizni a csomagolóanyagokat, csomagolni a készterméket,
–       a készterméket átadni a hűtő- vagy tároló raktárnak, illetve elvégezni a raktározást,
–       a hatályos szabályozások szerint kezelni a képződő hulladékot,
–       alapanyagot, készterméket vizsgálni, illetve ellenőrizni,
–       gyártásközi vizsgálatokat végezni,
–       beállítani az előírt paramétereket,
–       adatot rögzíteni, feldolgozni, szolgáltatni, dokumentálni,
–       elkészíteni az előírt összesítőket, jelentéseket.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 31 541 13 Csokoládétermék-gyártó részszakképesítés
3.3.4. 31 541 17 Keksz- és ostyagyártó részszakképesítés
3.3.5. 54 541 01 Élelmiszeripari analitikus technikus azonos ágazat
3.3.6. 54 541 02 Élelmiszeripari technikus azonos ágazat
3.3.7. 34 541 07 Erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártó azonos ágazat
3.3.8. 34 541 03 Húsipari termékgyártó azonos ágazat
3.3.9. 34 541 08 Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó azonos ágazat
3.3.10. 34 541 04 Molnár azonos ágazat
3.3.11. 34 541 05 Pék azonos ágazat
3.3.12. 34 541 06 Szőlész-borász azonos ágazat
3.3.13. 34 541 09 Tartósítóipari szakmunkás azonos ágazat
3.3.14. 34 541 10 Tejipari szakmunkás azonos ágazat
  1. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10886-12 Cukorkagyártás
4.4. 11917-16 Csokoládé és csokoládétermék-gyártás
4.5. 10889-12 Édesipari tartóssütemény gyártás
4.6. 11497-12 Foglalkoztatás I.
4.7. 11499-12 Foglalkoztatás II.
4.8. 11919-16 Élelmiszerelőállítási alapismeretek
  1. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10886-12 Cukorkagyártás gyakorlati, írásbeli
5.2.4. 11917-16 Csokoládé és csokoládétermék-gyártás gyakorlati, írásbeli
5.2.5. 10889-12 Édesipari tartóssütemény gyártás gyakorlati, írásbeli
5.2.6. 11497-12 Foglalkoztatás I.  szóbeli
5.2.7. 11499-12 Foglalkoztatás II.  szóbeli
5.2.8. 11919-16 Élelmiszerelőállítási alapismeretek szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A gyakorlati vizsgán a jelölt egy édesipari terméket készít az általa megismert módon. A gyakorlati vizsgatevékenység tételsorát a gyakorlati vizsga szervezője állítja össze a vizsgaelnök előzetes jóváhagyásával, a vizsgázók ebből húznak véletlenszerűen.

Vizsgafeladat megnevezése: Édesipari gyakorlat

A vizsgafeladat ismertetése:

A következő feladatok közül egy tevékenység végrehajtása a technológiai utasításnak megfelelően, a munka-, tűz-, környezetvédelmi és higiéniai követelmények, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak maradéktalan betartása mellett:
–      keménycukorka gyártása
–      fondantkészítmény gyártása
–      karamellakészítmény gyártása
–      zselékészítmény gyártása
–      marcipán gyártása
–      cukordrazsé gyártása
–      rágógumi késztermék gyártása
–      praliné gyártása
–      darabáru gyártása
–      tábláscsokoládé gyártása
–      üreges csokoládé gyártása
–      csokoládédrazsé gyártása
–      keksz gyártása
–      kréker gyártása
–      mézes sütemény gyártása
–      ostyagyártmány gyártása
–      teasütemény gyártása.

A vizsgafeladat időtartama: 240 perc

A vizsgafeladat aránya: 70%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Édesipari termékgyártó írásbeli vizsgafeladata

 

A vizsgafeladat ismertetése:

A komplex írásbeli feladatsor 3 részből áll:

–       anyagszükséglet számítás megadott anyagösszetétel alapján, meghatározott késztermék mennyiséghez 30%

–       édesipari félkésztermék előállítási folyamatának ismertetése 50%

–       egy édesipari gép vagy berendezés rajz vagy kép alapján történő felismerése, kezelésének, munkavédelmi és higiéniai előírásainak ismertetése 20%

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat aránya: 15%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Édesipari termékgyártó szóbeli

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények pontban szereplő szakmai követelménymodulok témaköreiből tartalmaznak kérdéseket.

A vizsgafeladat végrehajtásakor a különböző termékcsoportba tartozó édesipari termékek gyártástechnológiájáról és az élelmiszerek előállításánál alkalmazott higiéniai vagy munkavédelmi előírásokról ad számot a vizsgázó, a felhasználható anyagok és hozzátartozó gépek, berendezések kezelésének bemutatásával.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő: 10 perc)

A vizsgafeladat aránya: 15%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák menüpont alatt.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

  1. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
  A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Cukorka gyártásához szükséges eszközök
6.3. cukormassza készítő gépek
6.4. márvány asztal
6.5. temperáló
6.6. formázó gépek, eszközök
6.7. drazsírozó
6.8. Csokoládétermék gyártáshoz szükséges eszközök
6.9. krémkészítés eszközei
6.10. csokoládé-, nugátmassza előkészítés
6.11. temperáló
6.12. keverők
6.13. hűtők
6.14. Édesipari tartós sütemény gyártásához szükséges eszközök
6.15. tésztakészítő
6.16. keverő
6.17. szűrő
6.18. habverő
6.19. nyújtó, formázó
6.20. sütő
6.21. hűtő
6.22. töltelékadagoló
6.23. mártó
6.24. Vizsgálathoz, minősítéshez szükséges eszközök
6.25. hőmérsékletmérők
6.26. tömeg-, térfogatmérők
6.27. szárazanyag, víztartalommérők
6.28. pH-mérők
6.29. alkoholtartalom-mérő
  1. EGYEBEK