Gyártósori munkavállalást elősegítő alapkompetenciák fejlesztése

A képzési program célja:
A képzés célja azoknak az ismereteknek, készségeknek, kompetenciáknak az elsajátítása, melyek szakképesítéshez nem kötöttek, de elengedhetetlenek a gyártósori munkavállaláshoz.
A képzés szakképesítéshez, szakmai végzettséghez nem köthető kompetenciák fejlesztését célozza azzal, hogy a képzésben résztvevő képes legyen a munkahelyén, a munkavégzéssel kapcsolatos esetlegesen előforduló balesetveszélyes helyzeteket is felismerni, elhárítani, illetve az esetlegesen bekövetkezett egészségügyi “vészhelyzeteket” felismerni, szakszerű segítséget hívni, és az illetékesség határait betartva ellátni az arra rászorulót.

A programba való bekapcsolódás feltételei:
Iskolai végzettség: befejezett iskolai végzettséget nem igényel
Szakmai végzettség: nem szükséges
Szakmai gyakorlat: nem szükséges
Egészségügyi alkalmasság: szükséges
Előzetesen elvárt ismeretek: nem szükséges
Egyéb feltételek: Alapvető írás és olvasási készségek, melyet a jelentkező a felvételi eljárás során (szerződés kitöltése, szóbeli kommunikáció, stb.) igazol

Tananyagegység:
Munka-, tűz-, baleset- és környezetvédelem:
A modul célja, hogy a képzésben résztvevő megszerezze a szükséges ismereteket ahhoz, hogy megismerje a tevékenységével kapcsolatos munkahelyi egészség és biztonság lehetőségeit.

Baleset-megelőzési, elsősegélynyújtási készségek kialakítása, fejlesztése:
Az elméleti órák során a képzésben résztvevők felelevenítik/megszerzik azt a tárgyi tudást, melynek birtokában képesek munkahelyi veszélyhelyzetek esetén balesetek megelőzésére, illetve a bekövetkezett balesetek, rosszullétek esetén laikus szintű elsősegélynyújtásra.

Alapkompetenciák fejlesztése:
Azoknak az általános iskolában megszerezhető ismereteknek, készségeknek, kompetenciáknak az elsajátítása, melyek elengedhetetlenek a gyártósori munkavállaláshoz.

Munkahelyi egészség és higiénia, munkakultúra:
A modul célja, hogy a képzésben résztvevő megszerezze a szükséges ismereteket és kompetenciákat ahhoz, hogy tudatosítsa a munkahelyi egészség és higiénia jelentőségét, betartsa és betartassa a munkahelyekkel kapcsolatos higiéniai követelményeket.

Technikai és szerelési ismeretek:
A modul célja, hogy a képzésben résztvevő megszerezze a szükséges általános alapismereteket ahhoz, hogy megismerje a szerelési, ellenőrzési folyamatokat, szerelési technikákat, tudjon szerelési folyamatokat ütemezni, elvégezni, ellenőrizni. Ismerje a szerelési egység és az alkatrész közötti kapcsolódásokat, tudjon összeállítani, beállítani, rögzíteni, mérni.

A kommunikáció alapjai:
A modult sikeresen elvégző résztvevők elsajátítják a tudatos kommunikáció eszközeit, valamint fejlesztik kifejezőkészségüket és a meghallgatás képességét. Megismerik a non-verbális kommunikáció jelzéseit, és képessé válnak azok értelmezésére. Fejlesztik kommunikációs képességeiket a feszültséggel teli helyzetekben.