Kertépítő és -fenntartó szakmai és vizsgakövetelménye

Az 54. sorszámú Kertépítő és -fenntartó megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

  1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31 622 01
1.2. Részszakképesítés megnevezése: Kertépítő és -fenntartó
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 320-480

  1. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei: iskolai előképzettség vagy bemeneti kompetenciák teljesítése
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében a mezőgazdasági szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

  1. PÁLYATÜKÖR

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA részszakképesítéssel betölthető munkakörök
3.1.2.6115Kertépítő kertészDíszfaiskolai kertész
3.1.3.6115Kertépítő kertészDísznövénykertész és parképítő
3.1.4.6115Kertépítő kertészFaiskolai kertész
3.1.5.6115Kertépítő kertészFaiskolai lerakatvezető
3.1.6.6115Kertépítő kertészFaiskolai munkás
3.1.7.6115Kertépítő kertészKertépítő és -fenntartó
3.1.8.6115Kertépítő kertészKertépítő kertész
3.1.9.6115Kertépítő kertészKertépítő munkás
3.1.10.6115Kertépítő kertészKertgondnok
3.1.11.6115Kertépítő kertészPark- és kertépítő, -gondozó
3.1.12.6115Kertépítő kertészParkápoló
3.1.13.6115Kertépítő kertészParképítő
3.1.14.6115Kertépítő kertészParkfenntartó
3.1.15.6115Kertépítő kertészParkkarbantartó
3.1.16.6115Kertépítő kertészParkkezelő
3.1.19.6115Kertépítő kertészSziklakertépítő

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A kertépítő és -fenntartó feladata az épülő zöldfelületek terv szerinti kivitelezése, a meglévők fenntartása és felújítása a hatályos törvényi háttér figyelembevételével, önállóan, illetve irányítói jelleggel.
A szakképesítés megszervezése teszi lehetővé önálló vállalkozás indítását a vállalkozásról szóló hatályos jogszabályok rendelkezései alapján.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:
–       vállalkozást alapítani/ működtetni/ megszüntetni,
–       középszintű vezetői feladatokat ellátni,
–       árajánlatot, technológiai és parkfenntartási tervet készíteni, kalkulációt végezni,
–       ismerni és alkalmazni a támogatási rendszereket és a támogatások lehívásának folyamatát,
–       előkészítő tevékenységet végezni, végeztetni,
–       felismerni, meghatározni a dísznövényfajokat, illetve fajtákat,
–       növényápolást végezni, végeztetni,
–       eszközöket használni, gépeket üzemeltetni, használni, karbantartani,
–      munkavédelmi előírásokat betartani,
–       előírások szerint dolgozni, dolgoztatni,
–       dokumentációt használni, készíteni, készíttetni,
–       irányítási, szervezési feladatokat ellátni,
–       szükséges anyagokat és eszközöket beszerezni,
–       építés-előkészítő műszaki munkákat végezni,
–       alapvető geodéziai számításokat és feladatokat, tereprendezési munkát végezni,
–       alépítményi szerkezeteket készíteni, készíttetni,
–       felépítményi szerkezeteket készíteni, készíttetni, fenntartani,
–       kertberendezési tárgyakat, létesítményeket elhelyezni, fenntartani,
–       növényültetési, virágágy kiültetési, gyepesítési munkát végezni,
–       parkfenntartási, gondozási munkát végezni.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezéseszakképesítés köre
3.3.3.54 581 02Parképítő és fenntartó technikusszakképesítés
  1. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
AB
4.1.A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10960-16Vállalkozási, kereskedelmi alapok
4.4.10961-16Kertészeti alapismeretek
4.5.10962-16Kertészeti munkavállalói ismeretek
4.6.11069-16Kertfenntartás
4.7.11070-16Növényismeret
4.8.11072-16Parképítés
  1. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.10960-16Vállalkozási, kereskedelmi alapokírásbeli
5.2.4.10961-16Kertészeti alapismeretekírásbeli
5.2.5.10962-16Kertészeti munkavállalói ismeretekírásbeli
5.2.6.11070-16Növényismeretírásbeli
5.2.7.11072-16Parképítésgyakorlati
5.2.8.11069-16Kertfenntartásgyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Növényismeret, parképítés és kertfenntartás

A vizsgafeladat ismertetése:
Kerti elem vagy zöldfelületi egység adott technológia szerinti megépítése, kivitelezése,  illetve fenntartása az alkalmazott gépek működtetése, karbantartása (60 perc).

Dísz- és gyomnövények felismerése (40 db), írásban történő megnevezésük a növények tudományos nevével (latin, kettős nevezéktan) (40 perc).
A vizsgafeladat időtartama: 100 perc

A vizsgafeladat aránya: 60%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

  1. A) A vizsgafeladat megnevezése: Kertészeti és munkavállalói ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése:
Komplex írásbeli vizsga a kertészeti termesztés alapismereteinek, illetve a munkavállaló számára elengedhetetlen tudnivalók témaköreiből összeállított feladatlap kitöltésével.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat aránya:  10%

  1. B) A vizsgafeladat megnevezése: Növényismeret, parképítés, vállalkozás és kereskedelem

A vizsgafeladat ismertetése:
Komplex írásbeli vizsga a kertépítők számára lényeges növények, a parképítés során fölmerülő feladatok, illetve az egyéni vállalkozásokat működtető szakemberek számára elengedhetetlen tudnivalók témaköreiből összeállított feladatlapok kitöltésével.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat aránya:  10%

5.3.3. Komplex szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Parképítés, kertfenntartás

A vizsgafeladat ismertetése:
Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, a parképítés és a kertfenntartás témaköreit felölelő előre kiadott tételsorokból húzott kérdésre.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc)
A vizsgafeladat aránya: 20%

5.4.         A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák menüpont alatt.

Az írásbeli vizsgán számológép, vonalzó és körző, valamint milliméter-pauszpapír használata engedélyezett.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: A Növényismeret modul gyakorlati vizsgatevékenysége során elégséges érdemjegy 71%-tól adható meg.

  1. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Mérés és kitűzés eszközei és műszerei
6.3.Kerti szerszámok, eszközök
6.4.Kőműves szerszámok, eszközök
6.5.Gépszereléshez szükséges szerszámok, gépek és eszközök
6.6.Lakatos munkák szerszámai, eszközei
6.7.Asztalos munkák szerszámai, eszközei
6.8.Vízszerelési szerszámok, eszközök, berendezések
6.9.Könnyű gépek (fűrészgép, bozótirtó, sövénynyíró, lapvibrátor, gépi henger)
6.10.Kisgépek (önjáró kaszagép, kerti traktor adapterekkel)
6.11.Számítógép
6.12.Szkenner
6.13.Nyomtató
6.14.Internet hozzáférés
6.15.Egyéni védőfelszerelés
6.16.Munkabiztonsági berendezések
6.17.Környezetvédelmi berendezések
6.18.Személyes felszerelés: metszőolló, kézi fűrész vagy ágvágó, ültetőkanál, mérőszalag (min. 5m-es), vízmérték, gumikalapács, munkavédelmi kesztyű.
6.19.Elsősegélynyújtó felszerelések
  1. EGYEBEK