Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakmai és vizsgakövetelménye

A 136. sorszámú Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

  1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 582 09
1.2. Szakképesítés megnevezése: Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 900-1300

  1. EGYÉB ADATOK

2.1.A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelettel módosított 27/2012. (VIII. 27.) NGM 3. számú mellékletében a Gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

  1. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.7521Vezeték-és csőhálózat- szerelőCsőfűtőtest szerelő
3.1.3.Csőszerelő
3.1.4.Csővezeték-építő
3.1.5.Csővezeték-kitűző
3.1.6.Csővezeték-szerelő
3.1.7.Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő
3.1.8.Fűtés-, víz- és szennyvíz-szerelő
3.1.9.Fűtésszerelő
3.1.10.Gáz- és olajvezeték karbantartó
3.1.11.Gázfogyasztó berendezés-és csőhálózat-szerelő
3.1.12.Gázvezeték építő
3.1.13.Gázvezeték- és -készülék-szerelő
3.1.14.Gázvezeték szerelő
3.1.15.Gázszerelő
3.1.16.Hálózati gázszerelő
3.1.17.Karbantartó, csőszerelő
3.1.18.Központifűtés- és csőhálózat-szerelő
3.1.19.Nyomócsővezeték-építő
3.1.20.Víz- és gázvezeték szerelő
3.1.21.Víz-gáz és központi fűtésszerelő
3.1.22.Vízvezeték- és központifűtés-szerelő

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Központifűtési rendszert, gázellátórendszert épít, karbantart. Hőtermelő-berendezést, gázberendezést beszerel.

A szakképesítés rendelkező képes:
–       biztosítani a folyamatos és biztonságos munkavégzéshez szükséges feltételeket
–       kiépíteni a csőhálózatot, biztosítani a beüzemelés feltételeit
–       felújítási, javítási, karbantartási, időszakos ellenőrzési munkát végezni
–       munkájával kapcsolatos adminisztráció tevékenységet végezni
–       tanulmányozni és értelmezni a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiára vonatkozó dokumentációt
–       szerelési vázlatot készíteni
–       költségbecslést készíteni
–       kapcsolatot tartani az ügyfelekkel

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.31 582 01Csőhálózatszerelőrészszakképesítés
3.3.4.35 582 01Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelőszakképesítés-ráépülés
3.3.5.35 582 02Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgálószakképesítés-ráépülés
  1. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
 AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10209-12Épületgépészeti csővezeték-szerelés
4.4.10211-12Épületgépészeti rendszerismeret
4.5.10214-12Épületgépészeti munkabiztonsági és környezetvédelemi feladatok
4.6.10215-12Fűtésrendszer-szerelő feladatok
4.7.10216-12Gázvezeték- és rendszerszerelő feladatok
4.8.11497-12Foglalkoztatás I.
4.9.11499-12Foglalkoztatás II.
4.10.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság
  1. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.10209-12Épületgépészeti csővezeték-szerelésgyakorlati
5.2.4.10211-12Épületgépészeti rendszerismeretírásbeli
5.2.5.10214-12Épületgépészeti munkabiztonsági és környezetvédelemi feladatokgyakorlati, szóbeli
5.2.6.10215-12Fűtésrendszer-szerelő feladatokgyakorlati, írásbeli
5.2.7.10216-12Gázvezeték- és rendszerszerelő feladatokgyakorlati, írásbeli
5.2.8.11497-12Foglalkoztatás I.írásbeli
5.2.9.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli
5.2.10.11500-12Munkahelyi egészség és biztonságírásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Épületgépészeti csővezeték-szerelési feladat

  1. A) A vizsgafeladat ismertetése:

A dokumentáció alapján:
Előkészíti a szerelési feladatot
Kiválasztja a megfelelő cső- és anyag minőséget
Darabolja, megmunkálja az alapanyagokat
Összeállítja a szerelési feladatot képező csővezetéket
Tartószerkezet et készít, alkalmaz, rögzít
Hegesztett-, forrasztott-, préskötést és egyéb különféle kötésmódokat készít
Ellenőrzi a csőkötések tömörségét
Hő- és korrózióvédő szigetelést készít
Szakáganként vízellátás-csatornázásban, gázellátásban, központi fűtés, hűtés, lég- és klímatechnikában a rendszereket, rendszerelemeket, és a készülékek szerelési beépítési előírásait alkalmazza és értelmezi azokat

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

  1. B) A vizsgafeladat megnevezése: Fűtésrendszer-szerelő, valamint gázvezeték és rendszerszerelő feladatok

A vizsgafeladat ismertetése:
A dokumentáció alapján:
Központifűtés gázkészülék berendezési-tárgy szerelési feladatok elvégzése
Csatlakozási helyeket, kiállásokat épít ki
Vezeték kiépítését végzi, felszerel
Rögzíti és szigeteli a vezetékeket
Ellenőrzi a csőkötések tömörségét

A vizsgafeladat időtartama: 240 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése:  –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Fűtésrendszer-, gázvezeték és rendszerszerelő feladatok

A vizsgafeladat ismertetése:
Központi fűtési rendszerek működésének, üzemeltetésének ismertetése
Hőtermelő berendezések, készülékek, működésének, üzemeltetésének ismertetése
Központifűtés és gázhálózat dokumentáció értelmezése, a munkafolyamatok megtervezése
Szerelési vázlat készítése, ismertetése

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

  1. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
 A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Kéziszerszámok
6.3.Gépi szerszámok (speciális présgépek), véső- és fúrógépek
6.4.Darabolószerszámok (kézi, gépi)
6.5.Mérő- és jelölőeszközök
6.6.Hajlítószerszámok
6.7.Védőeszközök és felszerelések
6.8.Hegesztőfelszerelések
6.9.Létrák, állványok
6.10.Szállítóeszközök
6.11.Nyomáspróba-berendezések
6.12.Rögzítő és befogó berendezések
6.13.Kompresszor
6.14.Szivattyú
6.15.Számítógépek
6.16.Villamos kéziszerszámok
6.17.Nyomáspróba készlet
6.18.Fémmegmunkáló kéziszerszámok
6.19.Fémmegmunkáló kisgépek
6.20.Képlékenyalakítás kéziszerszámai, eszközei
6.21.Lágy- és keményforrasztás eszközei, berendezései
6.22.Anyagmozgatás gépei, eszközei
6.23.Szerelési kéziszerszámok, kisgépek
  1. EGYEBEK