Műanyagfeldolgozó szakmai és vizsgakövetelménye

A 153. sorszámú Műanyagfeldolgozó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 521 09
1.2. Szakképesítés megnevezése: Műanyagfeldolgozó
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 800-1000

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a  29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelettel módosított 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 3 számú mellékletében a 8.Vegyipar szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények:  nem szükségesek
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%
2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: szakközépiskola estében
3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

  A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.  

 

 

 

 

8135

 

 

 

 

 

Műanyagtermék-gyártó gép kezelője

Flakongyártó
3.1.3. Fóliagyártó
3.1.4. Fóliahegesztő
3.1.5. Granulálógép-kezelő (műanyagipari)
3.1.6. Hőre keményedő műanyagok feldolgozója
3.1.7. Műanyag csomagolóanyag-gyártó
3.1.8. Műanyag és gumiipari gép- és készülékkezelő
3.1.9. Műanyag fröccsöntőgép kezelője
3.1.10. Műanyag- kalanderező, -lemeznyújtó
3.1.11. Műanyag lamináló
3.1.12. Műanyagcső-húzó, extrudergép-kezelő
3.1.13. Műanyag-duplírozó (présgépen)
3.1.14. Műanyagextruder-kezelő
3.1.15. Műanyagfestő
3.1.16. Műanyaghab-készítő
3.1.17. Műanyaghegesztő
3.1.18. Műanyaghegesztő, hőformázó
3.1.19. Műanyag-hengerlő kezelője
3.1.20. Műanyagimpregnáló
3.1.21. Műanyagkábelszalag-vágó
3.1.22. Műanyag-kalanderező, -lemeznyújtó
3.1.23. Műanyagkeverék-készítő
3.1.24. Műanyag-perforáló, -hullámosító
3.1.25. Műanyag-ponthegesztő
3.1.26. Műanyagsajtológép-kezelő
3.1.27. Műanyagsorjázó (gépi)
3.1.281. Rétegelt műanyag előállító

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Hőre lágyuló és hőre keményedő polimereket (adalék, töltő-, és segédanyagokat) feldolgozó gépek és segédberendezések beállítása, üzemeltetése, karbantartása, valamint ezekkel történő kész vagy félkész termékek gyártása.

A szakképesítéssel rendelkező képes:
– a termék, a műanyag feldolgozó gép és segédberendezések dokumentációjának megismerésére
– kiválasztani/alkalmazni a megadott termék paraméterekhez legjobban megfelelő polimert és egyéb (töltő, segéd, adalék stb.) anyagokat
– kiválasztani/alkalmazni a megfelelő műanyag feldolgozó gépet és segédberendezéseket
– meghatározni és beállítani a feldolgozás paramétereit
– kezelni, felügyelni és karbantartani a műanyag feldolgozó gépcsoportot
– részt venni a minőségirányításban
– a munkához kapcsolódó dokumentáció vezetésére

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

  A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 31 521 08 Műanyag hegesztő részszakképesítés
3.3.4. 31 521 04 Fröccsöntő részszakképesítés
3.3.5 34 543 01 Abroncsgyártó azonos ágazat
3.3.6 34 543 03 Formacikk-gyártó azonos ágazat
3.3.7 54 543 02 Gumiipari technikus azonos ágazat
3.3.8 34 543 04 Ipari gumitermék előállító azonos ágazat
3.3.9 54 521 06 Műanyagfeldolgozó technikus azonos ágazat

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

  A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10084-16 Műanyagok előállításának és feldolgozásának alapjai
4.4. 10087-16 Műanyag-feldolgozás alapjai
4.5. 10088-16 Műanyag-fröccsöntés
4.6. 10089-16 Műanyag-hegesztés
47. 10090-16 Műanyagipari üzemismeretek
48. 10091-16 Műanyagok extrudálása
49. 11497-12 Foglalkoztatás I.
4.10. 11499-12 Foglalkoztatás II.
4.11. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

  A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10084-16 Műanyagok előállításának és feldolgozásának alapjai írásbeli
5.2.4. 10087-16 Műanyag-feldolgozás alapjai írásbeli
5.2.5. 10088-16 Műanyag-fröccsöntés szóbeli
5.2.6. 10090-16 Műanyagipari üzemismeretek írásbeli
5.2.7. 10089-16 Műanyag-hegesztés szóbeli
5.2.8. 10091-16 Műanyagok extrudálása szóbeli
5.2.9. 11497-12 Foglalkoztatás I. írásbeli
5.210. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
5.2.11. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Hőre lágyuló műanyag feldolgozása

A vizsgafeladat ismertetése: Kijelölt fröccsöntő vagy extrúder – üzemkész gép, szerszám és segédberendezések mellett –  gépen a vizsgabizottság által meghatározott technológiai módosítás elvégzése, a módosítás várható hatásainak ismertetése.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60 %

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Műanyagfeldolgozási eljárások ismérvei

A vizsgafeladat ismertetése: A központilag összeállított feladatsor a következő témaköröket tartalmazza:
Műanyagok fogalma
Műanyagok felosztása
Műanyagfeldolgozó gépek
Műanyagfeldolgozás szerszámai
Műanyagfeldolgozási technológiák
Műanyagfeldolgozás segédberendezései

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott témakörök mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ weblapon érhetők el Vizsgák menüpont alatt.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

  A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Műanyagipari gépek, a hozzá tartozó berendezések
6.3. Dokumentációk (technológiai, műszaki, minőségügyi, munkavédelmi)
6.4. Laboratóriumi eszközök
6.5. Mérőeszközök
6.6. Ellenőrző eszközök
6.7. Biztonságtechnikai eszközök
6.8. Egyéni védőfelszerelések
6.9. Kéziszerszámok
6.10. Anyagmozgató eszközök
6.11. Anyagszállító, anyagfelhordó
6.12. Mérlegek
6.13. Porszívók, szűrők, környezetvédelmi berendezések
6.14. Levegőszárító
6.15. Anyagszárító
6.16. Műanyagdaráló
6.17. Hulladéktároló
6.18. Mintavételi eszközök
6.19. Feldolgozó szerszám
6.20. Szerszámtemperáló (olajos, vizes)
6.21. Szerszámemelők
6.22. Számítógép
6.23. Nyomtató
6.24. Office szoftverek

7. EGYEBEK