Társadalmi szerepvállalás

A szoftveralkalmazások nagy szerepet játszanak az információáramlásban és a feldolgozásban. A digitális írástudás és az internetes technológiákat használók száma napjainkra elért egy kritikus tömeget. Az újonnan megszülető digitális írástudók egyre növekvő tábora már más lencsén keresztül látja az informatikát!

Az elmondottak miatt rendszerintegrátorként, egyre fontosabbnak tartjuk a társadalmi felelősségvállalás kérdését, azt, hogy aktívan hozzájáruljunk a fenntartható társadalmi, gazdasági fejlődéshez és nem utolsó sorban környezetünk védelméhez. Céljaink között kell, hogy szerepeljen a tudatos nevelés, értékeink átadása a jelen és az új generáció számára, a helyes célok felismertetése, továbbá útmutatás a helyes irányba.

Elsődleges feladatunknak tekintjük, hogy segítséget nyújtsunk a magyarországi felnőttoktatási intézményeknek és ezen keresztül esélyegyenlőséget biztosíthassunk a tanulni akarók számára, támogassuk a digitális írástudás terjedését Magyarországon. Tekintettel az oktatás, valamint az oktatási intézmények kiemelt társadalmi szerepére, továbbá az oktatást igénybevevő tanulók jelenlegi súlyos anyagi helyzetére, készek vagyunk kiemelt kedvezményeket biztosítani partnereink számára. Ezzel is valamelyest kompenzálni szeretnénk a felnőttképzők jelenlegi rossz gazdasági helyzetét. Bízunk abban, hogy tevékenységünk közvetlenül és közvetett módon is pozitív hatást gyakorol a tanulói létszámra vonatkozó súlyos visszaesésre, a növekvő munkanélküliségre.